Sogndal kommune

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
Helsestasjon
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Balestrand legekontor
Arbeidsstad:
Balestrand
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Avdeling for førebygging
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
26.02.2023
Avdeling:
Heimetenesta avd Sogndal
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
16.02.2023
Avdeling:
Helse og omsorg
Arbeidsstad:
Balestrand - Leikanger - Sogndal
Søknadsfrist:
15.03.2023
Avdeling:
Sogndal helse- og omsorgssenter
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
05.03.2023
Avdeling:
Psykisk helse og rus
Arbeidsstad:
Balestrand
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Sogndal helse- og omsorgssenter
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Psykisk helse og rus
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Kjøkken - Sogndal helse og omsorgssenter
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Leikanger sjukeheim og heimeteneste
Arbeidsstad:
Leikanger
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Balestrand helsetun og heimeteneste
Arbeidsstad:
Balestrand
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Bu- og miljø tenesta - Sone Stedje
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Bu- og miljøtenesta Sone Sogndal
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Bu- og miljøtenesta Leikanger
Arbeidsstad:
Leikanger
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Bu- og miljøtenesta Balestrand
Arbeidsstad:
Balestrand
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Sogndal helse- og omsorgssenter
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Heimetenesta avd Sogndal
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Psykisk helse og rus
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Furuli barnehage
Arbeidsstad:
Kaupanger
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Fysio-, ergoterapi og friskliv
Arbeidsstad:
Leikanger
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Bu- og miljøtenesta Balestrand
Arbeidsstad:
Balestrand
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Sogndal helse- og omsorgssenter
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Sogndal helse- og omsorgssenter
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Leikanger sjukeheim og heimeteneste
Arbeidsstad:
Leikanger
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Balestrand helsetun og heimeteneste
Arbeidsstad:
Balestand
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Balestrand helsetun og heimeteneste
Arbeidsstad:
Balestrand
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Leikanger sjukeheim og heimeteneste
Arbeidsstad:
Leikanger
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Fosshagen utdanningsbarnehage
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Sogn PPT
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Sogn PPT
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Heimetenesta avd Sogndal
Arbeidsstad:
Sogndal
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Sogndal helse- og omsorgssenter
Arbeidsstad:
Balestrand - Leikanger - Sogndal
Søknadsfrist:
11.06.2023
Avdeling:
Sogndalsbarnehagen
Arbeidsstad:
Balestrand - Leikanger - Sogndal
Søknadsfrist:
30.06.2023

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.