Sogndal kommune Sogndalsbarnehagen

Tilkallingsvikar

Dei kommunale barnehagane i Sogndal kommune er interessert i å kome i kontakt med personar som kan vere tilkallingsvikar,

dvs. ein som barnehagen kan ringje til ved behov for vikar ved tilfeldig fråvær.

I tillegg kan det vere aktuelt å nytte søkarar som tilkallingsvikarar til kortvarige vikariat.

 

Det er ynskjeleg at du har erfaring med, kunnskap om- og interesse for barn.

Du må vere fleksibel, samarbeidsvilleg, reflektert og løysingsorientert.

Ut ifrå personalgruppa si samansetning vert menn oppmoda til å søkje.

 

Spesielle vilkår for stillinga

Den som vert tilsett må leggje fram:

  •  Tuberkulose/MRSA-skjema, evt. tuberkulinattest av ny dato.
  •  Politiattest av ny dato. 

 

Viktig å hugse:

Alle søkarar må skrive mobilnummer i feltet "Telefon/Mobil privat" i den elektroniske søknaden.

 

Me tilbyr

  • Løn etter avtaleverket.
  • Gode pensjonsordningar.
  • Ein spanande og utfordrande jobb i eit godt arbeidsmiljø.

 

Det er ingen søknadsfrist for stillingane, og du vil bli lagt på ei søkarliste og kontakta ved behov.

Ta gjerne kontakt med aktuelle barnehagar for å vise interesse.
Behovet er i dei kommunale barnehagane i Balestrand, Leikanger og Sogndal, så informer i søknaden om alle dei områda er aktuelle for deg.

 

Det er ynskjeleg at du trekker søknaden din viss du av ulike grunnar ikkje lenger er aktuell som vikar.

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.06.2023

Tiltreding:

Fortløpande

Arbeidsstad:

Balestrand - Leikanger - Sogndal

Kontaktpersonar:

Adresse:

Dalavegen 2 6856 Sogndal