Sogndal kommune Leikanger sjukeheim og heimeteneste

Sjukepleiar - heimetenesta

100% fast stilling som sjukepleiar i heimetenesta i Leikanger frå 1.12.2022.

Arbeidstida er todelt turnus med arbeid kvar 3.helg

Arbeidsoppgåver:

 • Ivareta sjukepleiefaglige oppgaver til heimebuande som mottek helsehjelp
 • Helhetlig pleie og omsorg
 • Rettleie studentar/lærlingar
 • Delta i tverrfagleg samarbeid
 • Oppfølging av dokumentasjon i journalsystemet
 • Medansvarleg for eit godt læringsmiljø
 • Legge til rette for kvardagsrehabilitering

Sentrale ansvarsområde:

 • Medikamenthandtering
 • LMP – Gerica
 • Velferdsteknologi
 • Samarbeid med spesialist og primærhelsetenesta
 • Pasientflyt

Kvalifikasjonar:

 • Bachelor i sjukepleie med norsk autorisasjon
 • Beherske norsk, skriftleg og munnleg
 • Førarkort

Personlege eigenskapar:

 • Løysingsfokusert
 • Fagleg engasjert og trygg på eigen kompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt
 • Ha evne og interesse for eldreomsorg
 • Personlege eigenskaper vil verte vektlagde

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Godt fagleg miljø

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  Easy Cruit.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

09.10.2022

Tiltreding:

01.12.2022

Arbeidsstad:

Leikanger

Adresse:

Ohnstadhaugen 15 6863 Leikanger