Sogndal kommune Kaupanger skule

Miljørettleiar/fagarbeidar/assistent

Kaupanger skule ligg i vekstbygda Kaupanger, om lag 10 kilometer frå Sogndal sentrum.   

Kaupanger skule er 1-10-skule med elevar frå 6-16 år. Det er  206 elevar ved skulen. Det er til saman 36 tilsette ved skulen og SFO. 

Skulen i «skogen» er prega av eit godt og inkluderande skulemiljø med positive elevar, føresette og tilsette.  

Me har eit mål om at alle elevane våre har ein god og trygg skulekvardag – kvar dag! 

For meir informasjon om skulenwww.kaupanger.skule.no  

 

Miljørettleiar/fagarbeidar/assistent i 50% stilling frå snarast, og  til 30.06.23 

 

Om stillinga: 

 • Arbeid med elevar/klassar i skulen 

 • Arbeid i SFO før og etter skuletid, og på elevfrie dagar/feriar 

 

Arbeidsoppgåver: 

 • Jobbe med born/ungdom individuelt og gruppe i skulekvardagen 

 • Ha medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk målretta arbeid i skule og SFO. 

 • Bidra til å skape gode aktivitetar i tråd med skulen sine verdiar. 

 • Delta skapande, vere undrande og nysgjerrig 

 • Bidra til å skape eit læringsmiljø som stimulerer til deltaking, undring og læring 

 • Ha ansvar for eigne aktivitetar 

 • Delta i utviklingsarbeid 

 • Ta imot, og gi rettleiing 

 • Bidra til godt og nært samarbeid mellom skule/SFO og heim  

 

Kvalifikasjonar: 

 • Det er ynskjeleg med 3-årig relevant høgskuleutdanning eller utdanning som barne- og ungdomsarbeidar. Søkjarar med anna relevant bakgrunn og kompetanse kan også bli vurdert.  

 • God relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner 

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar ved tilsetjing 

 • Arbeidserfaring med born/ungdom frå skule og SFO 

 

Personlege eigenskapar: 

 • Glede og interesse for arbeid med barn 

 • Føremon med erfaring frå å jobbe med barn & ungdom. 

 • Må kunne organisere grupper i tilrettelagde aktivitetar 

 • Omsorgsfull 

 • Engasjert 

 • Løysingsorientert 

 • Du har godt humør - og bidreg i eit godt arbeidsmiljø 

 

Me tilbyr: 

 • Spanande jobbar i eit godt arbeidsmiljø. 

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 

 • Gode velferdsordningar 

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  Easy Cruit.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Engasjement

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

09.10.2022

Tiltreding:

Snarleg

Arbeidsstad:

Kaupanger skule

Kontaktpersonar:

Adresse:

Dalavegen 2 6856 Sogndal