Sogndal kommune Helsestasjon

Helsesjukepleiar

Tenesteeininga helsestasjon består av 3 helsestasjonar, skulehelseteneste på skulane i kommunen, helsestasjon for ungdom, minoritetshelse, smittevern og reisevaksinering 

Det vert no lyst ut 3 vikariat:  

 

100% vikariat for helsesjukepleiar frå snarast til 15.08.2023 

Arbeidsstad: Sogndal 

 

80% vikariat for helsesjukepleiar frå 02.01.2023 til 01.08.2023 

Arbeidsstad: Balestrand 

 

100% vikariat for helsesjukepleiar frå 01.02.2023 til 01.02.2024 

Arbeidsstad: Sogndal og Leikanger 

 

Arbeidsoppgåver: 

 • Arbeid i helsestasjon – og skulehelsetenesta 

 • Individuelle konsultasjonar og oppfølging av barn, unge og familiar 

 • Tverrfagleg samarbeid 

 

Kvalifikasjonar: 

Må ha: 

 • Godkjend helsesjukepleiarutdanning 

 • Sjukepleiarar kan tilsetjast ved fråvær av kvalifiserte søkjarar 

Ønskjeleg med: 

 • Erfaring frå arbeid i helsestasjon – og skulehelsetenesta  

 • Erfaring med fagprogrammet HsPro og elles gode dataferdigheiter 

 

Personlege eigenskapar: 

 • Gode kommunikasjonsferdigheiter 

 • Strukturert og sjølvstendig samstundes som ein er ein god lagspelar 

 • Fleksibel og endringsvillig 

 • Fagleg dyktig og engasjert 

 • Omstillingsdyktig 

 • Positiv og omgjengeleg 

 

Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.  

Søkjar må ha førarkort og kunne disponere eigen bil i tenesta. 

 

Me tilbyr: 

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø. 

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 

 • Gode velferdsordningar 

 • Fleksitid 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

 
Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit. 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.12.2022

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Balestrand - Leikanger - Sogndal

Kontaktpersonar:

Adresse:

Plassen 2 6856 Sogndal