Sogndal kommune Heildøgn avd. Sogndal

Helsefagarbeidar

Sogndal helse- og omsorgssenter i Sogndal kommune har ledig følgjande stilling

 • 100% vikariat som helsefagarbeider

 

Vernepleiarar vil også bli vurdert for stillinga.

 

For stillingane gjeld turnus med arbeid kvar 3.helg, med moglegheit for tilpassingar.

 

Sogndal helse- og omsorgssenter er ein ny og moderne sjukeheim i sentrum av Sogndal. Sjukeheimen har ei langtidsavdeling og ei korttidsavdeling med 2 KAD plassar i avdeling. Sjukeheimen ligg i tilknyting til helsesenteret i Sogndal kor både heimetenesta, dagsenter, omsorgsbustadar, legekontor, fysio/ergoterapitenesta og helsestasjon er lokalisert. Noko som gir moglegheit for eit tett og nært samarbeid med andre einingar i kommunen.

Arbeidsoppgåver:

 • Heilskapleg pleie og omsorg til bebuarar på sjukeheim.
 • Medansvarleg for at det vert laga og gjennomført tiltak og behandling i samsvar med den enkelte brukar, sjukepleiar og behandlingsteam
 • Bidra til aktivitet og omsorg som fremmer livskvalitet
 • Ansvar for journalføring og kommunikasjon med brukar og pårørande ut ifrå retningslinjer
 • Rettleia og følgje opp elevar og lærlingar
 • Med på prosjekt og gruppearbeid for å fremme fagkompetanse og kvalitet i pleie
 • Vera medansvarleg for eit godt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjonar:

 • Godkjent hjelpepleier/helsefagarbeidar eller vernepleiar med norsk autorisasjon
 • Kjennskap til dokumentasjonsprogrammet Gerica er ein fordel
 • Ønskjeleg med relevant erfaring innan demens, geriatri/psykiatri eller rehabilitering
 • Beherske norsk, skriftleg og munnleg

 

Personlege eigenskapar:

 • Løysingsfokusert
 • Fagleg engasjert med interesse for eldreomsorg
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt.
 • Personlege eigenskapar vil verte vektlagde

 

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Godt fagleg miljø
 • Løn etter avtale

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.


Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

11.12.2022

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Sogndal

Adresse:

Skrivarvegen 7 6863 Leikanger