Sogndal kommune Balestrand helsetun og heimeteneste

Helsefagarbeidarar

Om stillingane

Balestrand helsetun og heimeteneste har ledig følgjande stillingar:

· Helsefagarbeider 70% fast stilling på natt på helsetunet

· Helsefagarbeider 100% fast stilling tredelt turnus på helsetunet

· Helsefagarbeider 100% vikariat todelt turnus på helsetunet frå 01.02.23 – 31.01.24

· Helsefagarbeider 100% vikariat todelt turnus på helsetunet frå d.d. – 31.12.23.

· Helsefagarbeider 100% fast stilling med langvakter tilknytta omsorgsboliger med døgnbemanning.

· Helsefagarbeider 70% fast stilling todelt turnus i omsorgsbolig med døgnbemanning.

· Helsefagarbeider 70% fast stilling todelt turnus i heimetenesta.

· Helsefagarbeider 100% vikariat i todelt turnus i omsorgsbolig med døgnbemanning frå d.d. – 30.11.23

· Helsefagarbeider 55% fast stilling på natt i heimetenesta.

 

Vernepleiarar vil og bli vurdert for stillingane.

Ledig frå snarast.

 

Arbeidsoppgåver:

· Heilskapleg pleie og omsorg til bebuarar på sjukeheim og heimebuande

· Medansvarleg for at det vert laga og gjennomført tiltak og behandling i samsvar med den enkelte brukar, sjukepleiar og behandlingsteam

· Bidra til aktivitet og omsorg som fremmer livskvalitet

· Ansvar for journalføring og kommunikasjon med brukar og pårørande ut ifrå retningslinjer

· Rettleia og følgje opp elevar og lærlingar

· Med på prosjekt og gruppearbeid for å fremme fagkompetanse og kvalitet i pleie

· Være medansvarleg for eit godt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjonar:

· Godkjent hjelpepleier/helsefagarbeidar/vernepleiar med norsk autorisasjon

· Kjennskap til dokumentasjonsprogrammet Gerica er ein fordel

· Ønskjeleg med relevant erfaring innan demens, geriatri/psykiatri eller rehabilitering

· Beherske norsk, skriftleg og munnleg

· Heimetenesta har krav om førarkort kl.B

 

Personlege eigenskapar:

· Løysingsfokusert

· Fagleg engasjert med interesse for eldreomsorg

· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

· Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt.

· Personlege eigenskapar vil verte vektlagde

 

Me tilbyr:

· Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.

· Gode pensjons- og forsikringsordningar

· Gode velferdsordningar

· Godt fagleg miljø

· Løn etter avtale

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit.

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltreding:

Snarleg

Arbeidsstad:

Balestand

Kontaktpersonar:

Eli Sleire

mob: 90296294

Marte Gåsland

tlf: +47 91375068

Adresse:

Skrivarvegen 7 6899 Balestrand