Sogndal kommune Fysio-, ergoterapi og friskliv

Fysioterapeut

Om stillinga

Det er ledig 100% svangerskapsvikariat som fysioterapeut frå  8.5.23 til ca 15.8.24 i Sogndal kommune ved tenesteeining fysio-, ergoterapi og frisklivssentralen.

Arbeidsoppgåver:

 • Stillinga er retta mot behandling og rehabilitering av vaksne og eldre personar på helsesenteret, heime og i institusjon.
 • Leiing av grupper, individuell oppfølging av pasientar og tverrfagleg samarbeid vert ein del av arbeidsoppgåvene.
 • Arbeidsoppgåver kan bli endra ut ifrå endra behov i tenesta.

Sentrale ansvarsområde:

 • Sjølvstendig arbeid med vaksne og eldre pasientar
 • Tverrfagleg samarbeid med andre faggrupper
 • Leiing av gruppetimar for vaksne og eldre

Kvalifikasjonar:

 • Offentleg godkjent fysioterapeut.
 • Godkjend politiattest
 • Erfaring frå kommunehelsetenesta, rehabilitering og førebyggjande arbeid er ønskjeleg.
 • Førarkort klasse B er eit krav, å kunne nytta eigen bil er ein fordel
 • Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar ved tilsetting

Personlege eigenskapar:

 • God evne til sjølvstendig arbeid og tverrfagleg samarbeid
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • God rolleforståing og arbeidskapasitet
 • Fleksibel og løysningsorientert
 • Påliteleg og lojal
 • Gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert
 • God kommunikasjonsevne
 • Systematisk og strukturert
 • Gode sosiale egenskaper

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit. 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Tiltreding:

08.05.2023

Arbeidsstad:

Leikanger

Kontaktpersonar:

Adresse:

Skrivarvegen 7 6863 Leikanger